Kontaktujte nás nákup po telefonu
+420 236 161 826
Napište nám email:
sklad@acron.cz
Hlavní stránka Reklamační řád
Reklamace
Naše společnost věnuje expedici veškerého nabízeného zboží věnujeme mimořádnou péči. V případě, že by jste však obdrželi zboží poškozené, v neodpovídající kvalitě nebo množství, řiďte se prosím následujícími pokyny...


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Kupující stvrzuje svůj souhlas s reklamačním řádem podpisem kupní smlouvy, faktury, převzetím zboží od přepravce nebo vyzvednutím na poště, přičemž toto převzetí potvrdí svým podpisem. Kupující je povinen si zboží bezodkladně po dodání zkontrolovat a prodávajícímu oznámit případné zjištěné závady či rozdíly mezi fakturou a dodaným zbožím. Pokud je zásilka v okamžiku převzetí poškozena, kupující ji nepřevezme a ihned kontaktuje prodávajícího.

2. Po kontrole dodaného zboží a zjištění závad kupující neprodleně, maximálně však do 14ti dnů, odešle vadné zboží zpět na adresu prodávajícího Acron Czech, s.r.o. - velkosklad, Evropská 695/73, 160 00 Praha 6 spolu s popisem závad, které byly u zakoupeného zboží zjištěny.

3. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží (např. kopie faktury, záruční list a jiné). Kupující musí v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, vrátit toto zboží v takové podobě, v jaké ho od prodávajícího převzal.

4. Vrácené zboží musí být kompletní, dobře zabalené v neporušeném originálním obalu a schopné dalšího možného prodeje. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky (roztržené, propálené, prořízlé apod.), poškozené přírodními živly (voda, oheň apod.), poškozené nesprávným používáním v rozporu s návodem k použití či běžnými zásadami používání daného zboží, chybnou manipulací nebo neodborným servisním zásahem.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží, reklamované po uplynutí záruční doby.

6. V závislosti na druhu závad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a zákonem č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat opravy nebo výměny vadného zboží za nové. Kupující také může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení finanční částky. Vrácena bude pouze částka za zakoupené zboží, částka za poštovné a balné vrácena nebude.

7. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží tuto reklamaci vyřídí v co nejkratší možné době nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

8. Zboží lze vrátit bez uvedení důvodu, maximálně však do 14ti dnů, pokud kupující bezprostředně po obdržení objednaného zboží zjistí, že mu z jakéhokoli důvodu nevyhovuje. Finanční částka bude kupujícímu ihned zaslána zpět. Při vrácení zboží není akceptováno zaslání zásilky prodávajícímu na dobírku.

Tento aktualizovaný reklamační řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2010.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 

Popup alert