Kontaktujte nás nákup po telefonu
+420 236 161 826
Napište nám email:
sklad@acron.cz


Obchodní podmínky pro velkoodběratele


Tyto obchodní podmínky platí pro velkoobchodní prodej ve velkoskladu Acron outdoor equipment a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.acron.cz, jehož provozovatelem je společnost Acron Czech, s.r.o. se sídlem Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6, identifikační číslo 49702041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 22202 (dále jen "prodávající").


1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky upravují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a     jeho velkoobchodních zákazníků (dále jen "kupující").

1.2.    Prodávající je pro Českou republiku dovozcem sportovního a outdoorového vybavení značek     Wenger, Joker, OASE outdoors (Outwell, Robens, Easy Camp), Pacsafe, TravelSafe, Optimus,     Coghlan´s, Kasper&Richter. Toto zboží je chráněno ochrannou známkou jeho původu.


2. Registrace

2.1.    Podmínkou pro registraci kupujícího jako velkoobchodního zákazníka je uvedení identifikačního    čísla organizace, nebo zaslání kopie Výpisu z obchodního rejstříku či Živnostenského listu a    Osvědčení o registraci DIČ, pokud je kupující plátcem DPH. Kupujícímu bude přiřazen    uživatelský účet pro možnost nákupu prostřednictvím internetového obchodu za velkoobchodní    ceny stanovené prodávajícím.  Kupující je povinen uvést pravdivě a správně    všechny údaje.

2.2.    Kupující je povinen informovat prodávajícího o změnách dodací nebo fakturační adresy, IČO    nebo telefonického, faxového či e-mailového spojení, popř. dalších skutečnostech souvisejících    se vzájemnými obchodními vztahy. Při jakékoli změně je kupující povinen tyto údaje    aktualizovat také na svém uživatelském účtu.


3. Objednávka

3.1.    Objednávku zboží lze uskutečnit prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího,    prostřednictvím svého uživatelského účtu, poštou na adresu velkoskladu, odesláním    objednávky     na faxové číslo nebo e-mailovou adresu velkoskladu (viz bod 7). Učiní-li kupující    závaznou objednávku, stvrzuje tímto obchodní podmínky prodávajícího. Podmínkou vyřízení    objednávky je uvedení všech  požadovaných údajů nutných pro její vyřízení (viz bod 2).

3.2.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména s    ohledem na údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3.3.    Po obdržení objednávky je prodávající povinen v případě nejasností kupujícího kontaktovat.    Pokud je objednávka odeslána prostřednictvím uživatelského účtu, je potvrzení objednávky    zasláno automaticky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu. V případě      objednávek uskutečněných jiným způsobem (viz bod 3.1.) je potvrzení zasíláno pouze na     vyžádání. Každou objednávku lze změnit či zrušit pouze v době, než je objednávka vyřízena a    odeslána kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo od objednávky odstoupit. Pokud kupující    požaduje změnu objednávky v době, kdy již byla objednávka vyřízena, může si prodávající    účtovat příplatek ve výši 50 Kč. Objednávka je prodávajícím     archivována za účelem jejího     úspěšného splnění.

3.4.    Prodávající si vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky, ve kterých je kupujícím požadováno     zaslání objednaného zboží třetím nezúčastněným stranám.

4. Dodací pomínky

4.1.    Po přijetí objednávky bude objednané zboží kupujícímu zasláno do 3 dnů v případě, že je zboží     skladem. Kupujícímu může být nabídnut náhradní termín dodání, popř. výměna zboží za jiné.     Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním objednaného zboží.

4.2.    Objednané zboží je kupujícímu zasíláno jako Obchodní balík České pošty, nebo     prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Kupující si může objednané zboží     vyzvednout formou osobního  odběru ve velkoskladu prodávajícího (viz bod 7).

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1.    Ceny zboží jsou uváděny jako velkoobchodní bez DPH a jsou určeny pouze potřebám     kupujícího. Velkoobchodní ceny budou vypočítávány z doporučených maloobchodních cen     pomocí koeficientu slevy. Faktory, které se podílejí na sazbě slevy, jsou následující:

• sleva za existenci živnosti v oboru prodeje zboží
• sleva za existenci kamenného obchodu a odborný prodej
• sleva za využívání stojanů, bannerů a dalšího vybavení
• sleva za objem nákupů v uplynulém roce vyšším než 20.000 Kč bez DPH
• sleva za úhradu faktur bez prodlení do 25 dnů ode dne vystavení faktury
• sleva za platbu v hotovosti, na dobírku nebo předem
• sleva za odebrané balení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen zboží.

5.2.    Ceny poštovného a balného u velkoobchodních odběrů
Obchodní balík České pošty:
120 Kč při objednávce do 2.499 Kč    
100 Kč při objednávce od 2.500 Kč do 4.999 Kč
zdarma při objednávce nad 5.000 Kč

PPL:
150 Kč při objednávce do 2.499 Kč
120 Kč při objednávce od 2.500 Kč do 4.999 Kč
zdarma při objednávce nad 5.000 Kč

Platbu za objednané zboží lze provést v hotovosti, dobírkou, bezhotovostním převodem na účet     prodávajícího, popř. zálohovou fakturou nebo na základě pokynu k platbě. U nových     obchodních partnerů požaduje prodávající u prvních tří odběrů platbu v  hotovosti nebo  na     dobírku

5.3.    Ceny poštovného a balného u maloobchodních odběrů
Obchodní balík České pošty:
120 Kč při objednávce do 2.499 Kč    
zdarma při objednávce nad 2.500 Kč

PPL:
150 Kč při objednávce do 2.499 Kč
zdarma při objednávce nad 2.500 Kč

Platbu za objednané zboží lze provést v hotovosti, nebo prostřednictvím platební karty.

5.4.     Kupující je povinen platbu uhradit v termínu určeném prodávajícím. Pokud by ze strany     kupujícího opakovaně docházelo k prodlení s úhradou faktur, objednané zboží bude kupujícímu     zasíláno pouze na dobírku nebo bude požadována platba v hotovosti.

6. Podmínky zasílání na území Slovenské republiky

Objednané zboží je na území Slovenské republiky zasíláno pouze na dobírku. Dobírková částka činí 300 Kč.


7. Provozovatel, provozní doba

7.1    Provozovatel:
Acron Czech s.r.o.
Veleslavínská 150/41
162 00 Praha 6
IČO: 49702041, DIČ: CZ49702041

7.2.    Provozní doba centrálního velkoskladu Acron outdoor equipment, Evropská 695/73, Praha 6     (areál OC Billa na Červeném vrchu):
pondělí až pátek 8 až 15.30 hod
email: sklad@acron.cz
tel: 236 161 826 - 836, 235 310 988, fax: 235 310 988
http://www.acron.cz

7. Reklamační řád

1. Kupující stvrzuje svůj souhlas s reklamačním řádem podpisem kupní smlouvy, faktury, převzetím zboží      od přepravce nebo vyzvednutím na poště, přičemž toto převzetí potvrdí svým podpisem. Kupující je povinen si zboží bezodkladně po dodání zkontrolovat a prodávajícímu oznámit případné zjištěné závady či rozdíly mezi fakturou a dodaným zbožím. Pokud je zásilka v okamžiku převzetí poškozena, kupující ji nepřevezme a ihned kontaktuje prodávajícího.

2. Po kontrole dodaného zboží a zjištění závad kupující neprodleně, maximálně však do 14ti dnů, odešle vadné zboží zpět na adresu prodávajícího Acron Czech, s.r.o. - velkosklad, Evropská 695/73, 160 00     Praha 6 spolu s popisem závad, které byly u zakoupeného zboží zjištěny.

3. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží (např. kopie faktury, záruční list a jiné). Kupující musí v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, vrátit toto zboží       v takové podobě, v jaké ho od prodávajícího převzal.

4. Vrácené zboží musí být kompletní, dobře zabalené v neporušeném originálním obalu a schopné dalšího možného prodeje. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky (roztržené, propálené, prořízlé apod.), poškozené přírodními živly (voda, oheň apod.), poškozené nesprávným používáním v rozporu           s návodem k použití či běžnými zásadami používání daného zboží, chybnou manipulací nebo neodborným servisním zásahem.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží, reklamované po uplynutí záruční doby.

6. V závislosti na druhu závad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku a zákonem č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku          ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat opravy nebo výměny vadného zboží za nové. Kupující také může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení finanční částky.

7. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží tuto reklamaci vyřídí v co nejkratší možné době nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

8. Zboží lze vrátit bez uvedení důvodu, maximálně však do 10ti pracovních dnů, pokud kupující bezprostředně po obdržení objednaného zboží zjistí, že mu z jakéhokoli důvodu nevyhovuje. Finanční částka bude kupujícímu ihned zaslána zpět. Při vrácení zboží není akceptováno zaslání zásilky prodávajícímu na dobírku.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách společnosti Acron Czech s.r.o. 27. 1. 2012.

Popup alert